INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W BIENNALE


Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się malarstwem, które ukończyły 18 lat.

Zgłoszenia prac są przyjmowane wyłącznie online do 1 lutego do 11 kwietnia 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy jest formalną podstawą zarejestrowania się do  45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021

 

1. Pierwszym działaniem jest rejestracja konta użytkownika imieniem i nazwiskiem, która pozwoli na dostęp do formularza zgłoszenia online: zarejestrować konto użytkownika 

2. Drugą czynnością jest aktywacja konta. Po otrzymaniu potwierdzenia z linkiem aktywacyjnym, w który należy „kliknąć” (prosimy o uważne sprawdzenie poczty i ewentualnie spamu), stajemy się posiadaczem indywidualnego konta, na które możemy wchodzić w dowolnym czasie (należy zapamiętać hasło!).

Kolejnym krokiem jest logowanie i zamieszczanie treści. Przed przystąpieniem do logowania należy przygotować wszystkie informacje tekstowe, zdjęcia trzech prac opisanych wg wzoru oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego.

 

NA ZGŁOSZENIE SKŁADAJĄ SIĘ CZTERY ELEMENTY

Po zalogowaniu się na swoje konto należy:

 1. Wypełnić formularz, w którym należy zamieścić informacje dotyczące
  – wykształcenia (nazwa uczelni, kierunek studiów, rok dyplomu, pracownia) (do ok. 600 znaków)
  – ewentualnych stypendiów i nagród (do ok. 600 znaków)
  – najważniejszych wystaw i osiągnięć (do ok. 600 znaków)
  – charakterystyki twórczości (do ok. 1000 znaków)
  – informacje o pracach (pełny tytuł, jeśli wszystkie są Bez tytułu należy oznaczyć je cyframi (1, 2, 3);
  technika, podłoże.
  – wymagane jest określenie rynkowej wartości każdej pracy koniecznej do ubezpieczenia wystawy.

 2. Załączyć 3 zdjęcia z reprodukcjami prac do formularza zgłoszeniowego – opisanych wg wzoru: Nazwisko_Imię_Tytuł_rok_technika_format (najpierw wysokość, później szerokość; w przypadku długich nazw należy stosować skróty, pamiętając o nie stosowaniu kropek, przecinków i spacji).
  Przykład: Nowak_J_Impresja_jesienna_2011_ol_pl_80x100

 3. Dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego (w wys. 70 zł) w pliku pdf, lub jpg  do 150 KB.

 4. WAŻNE! Powtórnie wysłać te same zdjęcia do Galerii wirtualnej
  W tym celu, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia (lub po ponownym zalogowaniu się na swoje konto), należy otworzyć zakładkę „Wyślij zdjęcia prac” – wtedy system zakomunikuje aby wybrać zdjęcia obrazów z komputera (tj. ze zdjęć przygotowanych do zgłoszenia). Należy zaznaczyć wszystkie 3 reprodukcje i poprzez kliknięcie wysłać zdjęcia do zakładki z Galerią wirtualną. Osoba logująca od razu zobaczy zdjęcia w galerii.

 

INSTRUKCJA dotycząca plików graficznych z reprodukcjami prac zgłaszanych do konkursu.


Zgłaszane obrazy należy złożyć w postaci fotografii zapisanych cyfrowo w formie plików JPG o podanych właściwościach: szer. do ok. 1280 pikseli, rozdzielczość od 72 do 200 DPI, przestrzeń barw w RGB, wielkość pliku mniej niż 1 MB. Zdjęcia zgłaszanych prac powinny być wycięte z tła i wyprostowane.
Prosimy o nieużywanie w nazwie pliku polskich liter, spacji ani znaków innych niż podkreślenie _
Nazwa powinna składać się maksymalnie z 50 znaków.

46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023

Organizator:
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812 58 61
www.galeriabielska.pl;
www.zgloszenia.bielskajesien.pl

bielskajesien@galeriabielska.pl

Nabór zgłoszeń trwa od 11 kwietnia do 5 maja 2023 przez formularz dostępny na:
www.zgloszenia.bielskajesien.pl

Kuratorka: Ada Piekarska

 

Poprzednia edycja:

45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021
pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu

Wystawa finałowa dostępna była
od 30 października 2021 do 12 stycznia 2022 roku.

Kuratorka: Grażyna Cybulska

Fundatorzy nagród

 

 

                       

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Mecenas Kultury

 

 

Sponsorzy Bielskiej Jesieni 2021 – Fundatorzy wyróżnień 

LOTOS Terminale SA

POLMOTORS Sp. z o.o.

 

PRO Sp. z o.o.

 

Fundacja Galerii Bielskiej

 

Adwokaci Janson Pulda Meller

 

NAGRODY:

Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu –
30.000 zł

II Nagroda – Prezydenta Miasta Bielska-Białej – 20.000 zł

III Nagroda – Dyrektora Galerii Bielskiej BWA – 10.000 zł

 

Wyróżnienia
5 wyróżnień po 2.500 zł każde

_______________________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego