Oprowadzanie filozoficzne po wystawie 45. BIENNALE MALARSTWA BIELSKA JESIEŃ 2021

czwartek, 13 stycznia 2022, o godzinie 18.00

Spotkanie z cyklu oprowadzań filozoficznych – O wizji końca antropocenu i nie tylko. Na przykładzie wybranych obrazów, w scenerii dobiegającej końca wystawy Bielska Jesieni 2021, widzów oprowadzać będzie Jarosław Hess – filozof.

Filozoficzne oprowadzanie po wystawie będzie ostatnim akcentem prezentowanej od 30 października ubiegłego roku finałowej wystawy 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021. W czwartek, 13 stycznia 2022 roku o godz. 18.00, widzów oprowadzi filozof Jarosław Hess, skupiając się na wybranych pracach, odzwierciedlających egzystencjalne postawy artystów.
Jedną z omawianych prac będzie z pewnością tryptyk „Game over” Tomasza Kulki,  któremu jury biennale przyznało Grand Prix Bielskiej Jesieni 2021.
Anna Markowska, przewodnicząca jury, pisze o nagrodzonym obrazie w swoim tekście zatytułowanym „The game is never over, Tom”, zawartym w katalogu biennale :
(…) praca „Game over” Tomasza Kulki to monumentalna wizja końca antropocenu. (…) W fantasmagorii malarza pragnący znaleźć schronienie w roślinnym mutancie ludzie są jak owady lub kolce kaktusa. Z pewnością nie są ani źródłem pozytywnych metafor, ani władcami świata. Nie mają też boga, który stworzył ich na swoje podobieństwo, ustanawiając analogię nakazującą nieustanne zbliżanie i upodobnianie się do niego. Dlatego ludzie, niebędący ani miarą, ani analogią czegokolwiek, roją się, wypadają niezdarnie z korpusu roślinnego golema, ześlizgują się z monstrualnych liści. Na próżno próbują się uratować przed upadkiem, chwytając za ręce i tworząc homoidalne pajęczyny zwisające nad przepaścią, między gałęziami-mackami Boga-Chwastu. Nowy/stary posthumanistyczny świat w postaci niezbornego montażu jakby prowizorycznie zaszczepionych i złączonych bulw, łodyg oraz owocni lewituje w złotej przestrzeni. Po prostu jest, nie głosząc przykazań, norm i dogmatów. (…)

Jarosław Hess – ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był założycielem i prezesem Stowarzyszenia Uwaga Kultura,
a także pomysłodawcą i współtwórcą Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi w Bielsku-Białej spotkania dyskusyjne Kawiarni Filozoficznej, a od kilku lat także spotkania Klubu Książki przy Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku-Białej.

Oprowadzanie jest otwarte, odbywać się będzie jeszcze w scenerii wystawy, której prezentacja w Galerii Bielskiej BWA dobiegła już końca.

 ***

 

Spotkanie podsumowujące konkursy na recenzję oraz animacje

12 stycznia 2022 roku o godzinie 11.30

Spotkanie adresowane do osób zainteresowanych sztuką pisania recenzji, w szczególności uczestników Konkursu na recenzję obrazu wybranego
z wystawy finałowej 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 oraz Konkursu na animacje i filmy poklatkowe odnoszące się do bieżącej edycji biennale.

Spotkanie z udziałem uczestników obu konkursów – młodzieży z Zespołu Sztuk Plastycznych wraz z opiekunami – polonistką Jadwigą Jarosz
i nauczycielką przedmiotów artystycznych, fotografką Joanną Chudy, a także autorem wykładu na temat sztuki pisania recenzji, i jednocześnie jurorem oceniającym konkurs – polonistą Krzysztofem Płatkiem. Na spotkaniu zostaną pokazane wszystkie animacje, wraz z przedstawieniem ich autorów, będą omówione prace, spośród których trzy, najlepiej ocenione, zostaną odczytane.

Krzysztof Płatek, podczas wykładu

 

Wszystkie zgłoszone do konkursu animacje można obejrzeć w kafelku Filmy, lub na stronie archiwalnej Bielskiej Jesieni: bielskajesien.pl /edycje/2021/repozytorium plików/animacje.

 

***

 

WYKŁADY

 

Taras Gembik Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień
Екскурсія українською мовою по виставці 45-го Бієнале живопису Бєльська Осінь

sobota, 18 grudnia 2021, godz. 18.00. Wstęp wolny!

Taras Gembik podczas oprowadzania wystawy Bielska Jesień 2021, fot. K. Morcinek

Galeria Bielska BWA zaprasza do zwiedzenia wystawy finałowej tegorocznej Bielskiej Jesieni i na oprowadzanie w języku ukraińskim. Wywodzący się
z Ukrainy mieszkańcy Bielska-Białej, w swoim ojczystym języku usłyszą opowieść o polskim malarstwie współczesnym, o tym, co nurtuje artystów, jakie treści przenoszą na płótna w trudnych realiach XXI wieku, zobaczą także obrazy trojga młodych artystów pochodzących z Ukrainy, absolwentów polskich uczelni artystycznych.

Oprowadzać będzie Taras Gembik – pracownik kultury, performer, pochodzący z Wołynia na Ukrainie (urodził się w 1996 roku w Kamieniu Koszyrskim). Jest Ukraińcem i Polakiem. Współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; od trzech lat oprowadza po wystawach, tłumacząc sztukę na język osobistej empatii i piękna, w którym znikają granice. Współtworzy kolektyw „BLYZKIST” (Bliskość), skupiający się na tworzeniu wielopoziomowej wspólnoty osób z doświadczeniem migracji.
Na antenie społecznościowego Radia Kapitał, w ramach cyklu Sami SVOI, prowadzi „Praktyki lingwistyczne”, w trakcie których czytuje poezję ukraińską, recytuje także własne wiersze.

W Bielsku-Białej mieszka kilkanaście tysięcy Ukraińców. Pochłania ich głównie praca, ale nie brak też działań integrujących społeczność ukraińską oraz przedsięwzięć podejmowanych wspólnie z bielszczanami. Wsparcia udziela im działający w Bielsku-Białej Ośrodek Integracji Obcokrajowców „myBB”. Diecezja bielsko-żywiecka udziela Ukraińcom pomocy duchowej, umożliwiając uczestnictwo w nabożeństwach prawosławnych i cyklicznych modlitwach w bielskich kościołach.

Taras Gembik podczas oprowadzania wystawy Bielska Jesień 2021, fot. K. Morcinek

Wśród 84 artystek i artystów, których prace jury zakwalifikowało do wystawy finałowej Bielskiej Jesieni 2021, wybierając ich pośród 845 twórców, którzy nadesłali prace na konkurs, jest troje młodych artystów pochodzących z Ukrainy: urodzona w Kijowie Veronika Hapchenko – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2021), Pavlo Kazmin, urodzony w Czortkowie na Ukrainie, absolwent ASP w Katowicach (2021) oraz Hanna Shumska, urodzona w Chervonogradzie na Ukrainie absolwentka Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Ich prace zostały zauważone i wyróżnione: Veronika Hapchenko otrzymała wyróżnienie regulaminowe jury oraz wyróżnienie jednego z najważniejszych pism o sztukach wizualnych, Magazynu „SZUM” a Hanna Shumska została wyróżniona przez wrocławski kwartalnik – Pisma Artystyczne „Format”.

 

***

Michał Zawada – Uczenie niemożliwego. Jak akademie uczą dziś malarstwa?

środa, 15 grudnia 2021, godz. 18.00, Galeria Bielska BWA
Wstęp wolny!

 
 Michał Zawada i Veronika Hapchenko podczas oprowadzania po wystawie, fot. K. Morcinek

Wykład Michała Zawady, artysty i nauczyciela akademickiego krakowskiej ASP, jurora obecnej edycji Bielskiej Jesieni.

Dr hab. Michał Zawada, zasiadał w pięcioosobowym gronie jury tegorocznego 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021. Obok pozostałych ekspertów malarstwa współczesnego w gronie jury: prof. Anny Markowskiej (przewodniczącej), Andy Rottenberg, Agaty Smalcerz i Jarosława Flicińskiego, wybierał laureatów nagród i wyróżnień bielskiego konkursu. Uczestniczył w towarzyszącym biennale panelu dyskusyjnym pt. „Rynek sztuki, czyli o co toczy się gra?”, prowadzonym przez Bognę Świątkowską, redaktor naczelną magazynu „Notes Na 6 Tygodni”, oraz w otwartym oprowadzaniu jurorskim po wystawie finałowej Bielskiej Jesieni.

Michał Zawada jest artystą wizualnym, nauczycielem akademickim w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, historykiem sztuki.
Urodził się w 1985 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka (2010). Historię sztuki studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Twórczość w dziedzinie malarstwa, fotografii i wideo. Mieszka i pracuje
w Krakowie.

 

***

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z FINALISTAMI BIENNALE
kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kasia Kmita – Papier, klej, nożyce. Warsztaty z dawnej techniki wycinanki

12 grudnia (niedziela), w godz. od 11.00 do 13.00.